Ecobiogas
Notícies

Projecte per a recuperar els nutrients dels purins (LEMNA PROJECT)

Haga clic para ampliar la información
 

Gasinera de Biometà comprimit a les instal·lacions de Porgaporcs a Vila-sana

Haga clic para ampliar la información
   
Veure més notícies
Veure més notícies
   
Pixel
Destacats
Haga clic para ampliar la información
Pixel
 
Contacte
TÉ INTENCIÓ D'INSTAL·LAR UNA PLANTA DE BIOGÀS?
DOCUMENT ESTUDI AVANTPROJECTE
 

E-mail: info@ecobiogas.es
C/ Plaça Major, 12 Baixos
25245 Vila-sana, Lleida (Spain)
Tel. +34 973 070 608 · Fax +34 973 606 001

Mapa Mapa accés a Ecobiogas

Copyright Ecobiogas SL

Pixel
Biogàs

BIOGÀS. LA NOVA ENERGIA RENOVABLE
Tots hem sentit parlar del fort creixement de la demanda energètica i del canvi climàtic global que això provoca. Actualment, per generar energia, majoritàriament, s'utilitzen combustibles fòssils que són finits i estan creant un greu problema mediambiental degut a les seves emissions. Aquesta situació no és sostenible i és necessari que les energies renovables passin a un primer pla els propers anys. El biogàs és una nova font d'energia renovable ecològica i econòmicament viable.


QUÈ ÉS EL BIOGÀS?
El biogàs és un gas compost bàsicament per metà (CH4) entre un 55 i 70% i una barreja d'altres gasos no combustibles. Es produeix per la fermentació de la matèria orgànica en condicions anaeròbies (absència d'oxigen). Té característiques similars al gas natural.


QUÈ ÉS UNA PLANTA DE BIOGÀS?
Una planta de biogàs en una explotació ramadera és una instal·lació on es barregen els purins amb matèria orgànica i es realitza una digestió anaeròbica controlada. Obtenim biogàs i una biomassa digerida que és un bon biofertilitzant per aplicar als camps. El biogàs es valoritza en un equip de cogeneració i el resultat final és energia elèctrica i tèrmica d’origen renovable.


PLANTA DE BIOGÀS EN EXPLOTACIONS RAMADERES
Que aconseguim amb la introducció d’una planta de biogàs

  1. El nostre negoci creix.
  2. Diversifiquem els nostres ingresos
  3. Millorem considerablement la gestió medi ambiental
  4. S’obté sostenibilitat en l’explotació.
  5. Estem millor preparats per a l’adaptació a les noves lleis ( com “Kyoto” i “Bienestar animal”)
  6. Es produeix una millora de la visió social del granger
  7. Recicla i produeix energia renovable
  8. Realitza un bé comú per a la societat.

L’ENERGIA I LA PLANTA
Una planta de biogàs és una instal.lació on es reprodueix de forma accelerada el cicle natural de descomposició. Es reben matèries orgàniques, com dejeccions ramaderes un 70%, sub-productes agrícoles o residus industrials 30%, que es barregen i són conduïts cap als digestors. Dins d'aquests grans recipients tancats, sense aire de l'exterior i amb unes condicions òptimes de temperatura, és on les bactèries actuen. Es produeix una digestió  anaeròbia controlada o descomposició de la matèria orgànica. D'aquí s'obté biogàs i un subproducte que és un bon biofertilitzant per aplicar als camps. El biogàs s'utilitza com a únic combustible en uns equips de cogeneració que transformen el biogàs en energia elèctrica i tèrmica d'origen renovable.

 
Mediambient Projectes Serveis El biogàs Empresa