Ecobiogas
Notícies

Projecte per a recuperar els nutrients dels purins (LEMNA PROJECT)

Haga clic para ampliar la información
 

Gasinera de Biometà comprimit a les instal·lacions de Porgaporcs a Vila-sana

Haga clic para ampliar la información
   
Veure més notícies
Veure més notícies
   
Pixel
Destacats
Haga clic para ampliar la información
Pixel
 
Contacte
TÉ INTENCIÓ D'INSTAL·LAR UNA PLANTA DE BIOGÀS?
DOCUMENT ESTUDI AVANTPROJECTE
 

E-mail: info@ecobiogas.es
C/ Plaça Major, 12 Baixos
25245 Vila-sana, Lleida (Spain)
Tel. +34 973 070 608 · Fax +34 973 606 001

Mapa Mapa accés a Ecobiogas

Copyright Ecobiogas SL

Pixel
Notícies
Notícies > Detall de la notícia
 

Neix la primera associació nacional per impulsar les plantes de biogàs en digestors, a Espanya: AEBIG

L'Associación Española de Biogás (AEBIG) es va fundar el passat 20 de gener de 2009 amb dos objectius primordials, d'una banda, fomentar les plantes de biogàs per digestió anaeròbica a partir de substrats agroindustrials i, per altra, eliminar les barreres amb les quals s'enfronta el sector en l'actualitat.


Dins de les accions previstes per AEBIG per aquest any destaca la col·laboració amb l'IDAE i amb altres associacions en la redacció del Plan de Energías Renovables 2011-2020. Això permetrà aconseguir objectius concrets i establir un nou marc per a les instal·lacions de producció de biogàs. En aquest sentit, AEBIG elaborarà documentació informativa sobre aquesta tecnologia i impulsarà una tramitació normalitzada, amb el mateix marc regulador per a tot el sector, en col·laboració amb les administracions públiques.

El sector del biogàs a Espanya

A Espanya hi ha actualment tres plantes funcionant a Catalunya. Abans d'abril de 2009 entraran en funcionament altres instal·lacions en diferents punts d'Espanya. D'altra banda, són nombroses les plantes en tramitació, amb potències que arriben fins als 3 MWe i els promotors estan integrats en l'associació.

Segons explica Amaya Garijo, presidenta d’AEBIG, "Espanya és un país amb un gran potencial per a aquest tipus de plantes, sent un dels països amb major nombre de caps de porcí i un dels primers en producció agroindustrial a nivell europeu". Malgrat l'anteriorment exposat, Garijo argumenta que "molts d'aquests residus orgànics no estan tractats adequadament provocant un fort impacte ambiental". Per la presidenta d’AEBIG, "la captació de les emissions d'efecte hivernacle i la seva valoració energètica", derivats de la implantació de plantes de producció de biogàs, es tradueix en "una contribució destacable per al compliment del Protocol de Kyoto".

Els objectius de AEBIG

Segons es recull en els seus estatuts, l'associació té les finalitats següents:

 1. Representar i defensar els interessos professionals dels associats.
 2. Fomentar la unió i col·laboració dels associats en temes d'interès comú.
 3. La formació i homologació.
 4. Organització de tot tipus d'esdeveniments com conferències, fòrums i seminaris.
 5. Divulgació i promoció del sector.
 6. Publicació d'estudis, recollida de dades i distribució d'informació sobre el sector.
 7. Assessoria tècnica i legal, i tot tipus de serveis per atendre els interessos tant comuns com individuals dels associats.
 8. Promoció i foment de les fonts del biogàs com:
  • Font d'energia renovable
  • Sistema per al tractament i valorització dels residus orgànics
  • Mesura per a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle
  • Suport a la diversificació en el sector agroramadera
  • Suport per al foment del desenvolupament rural
 9. Col·laboració amb les Administracions Públiques
 10. Adquirir, posseir, gravar, desgravar, alienar i administrar tota classe de béns, mobles i immobles, necessaris per al seu funcionament, no tenint fins lucratius.
 11. Col·laboració amb altres associacions inclosa la possibilitat de federació, després de l'oportú acord de l'Assemblea General.
  Tots aquells que contribueixin a la representació, defensa i gestió dels seus propis interessos.

   
Mediambient Projectes Serveis El biogàs Empresa